ยินดีต้อนรับ

พลเมืองที่รอบรู้เท่าทัน คือ พลังประชาธิปไตยที่แท้จริง
Well-informed citizens are the true democratic forces.

Thursday, March 26, 2015

หญิงไทย มีค่าหลากหลาย ใช่แค่วัตถุรองรับทางเพศ Thai girls are great in many different ways! Not just as sex material

RISPETTATE LE DONNE O SPERO VI ASPETTI QUESTO
Tra due giorni è l'8 marzo, festa della donna. Ricordiamo di rispettare sempre le nostre signore, altrimenti vi auguro che vi succeda questo !Seguici su Video Incredibili :)
Posted by Video Incredibili on Friday, March 6, 2015
ถึงจะเป็นคิวบู๊ แต่ชอบครับ อยากให้หญิงไทย มีคุณค่าในด้านต่าง ๆ มากกว่าแค่การทำตัวให้เป็นที่ต้องตาถูกใจทางเพศ สำหรับเพศตรงข้ามเป็นหลัก

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.